Vragen

Geboortelijst bespreken?

Voor uw geboortelijst bent u bij Babycompany aan het goeie adres. Voor het samenstellen van de geboortelijst werken wij op afspraak. Het opstellen gebeurt het best drie maanden voor de voorziene bevallingsdatum, zodat alle gekozen artikelen tijdig besteld en dus ook geleverd kunnen worden.

Kan ik een cadeaubon aankopen?

U kunt bij ons in de winkel langskomen om een cadeaubon op naam aan te kopen.
Daarnaast kunt u deze cadeaubon ook online aanvragen. Neem een kijkje op de pagina ‘Cadeaubon’ of verstuur uw aanvraag voor een cadeaubon naar Babycompany via info@babycompany.be. Vermeld duidelijk uw gegevens en de waarde van de cadeaubon. Indien de cadeaubon rechtstreeks bij de gelukkige ontvanger moet terecht komen, graag ook de gegevens vermelden van de ontvanger. Voor meer informatie, neem contact op (*)!

(*) info@babycompany.be

 

Hoe kan ik een party @ the shop organiseren?

Een party @ the shop bij Babycompany organiseren is heel eenvoudig. U neemt contact met ons op om een datum te prikken waarop de party kan plaatsvinden (*). Deze party gaat steeds door na sluitingstijd van de winkel, zodat dit een privégebeuren is. Als gastvrouw staat u in voor het uitnodigen van vrienden, kennissen, familie, buren...zodat het een gezellig samenzijn wordt. Het minimum aantal gasten per party @ the shop is 10 personen.

Wij staan in voor een hapje en een drankje en de nodige uitleg doorheen ons aanbod. De betaling van de aangekochte artikelen gebeurt cash of via bankcontact.

Als gastvrouw wordt u uiteraard beloond voor uw inspanning en moeite. Op het einde van de rit krijgt u een waardebon van 10% op het aankoopbedrag van de avond.

Hebt u nog vragen, wenst u extra informatie of krijgt u er al zin in, aarzel dan niet om ons te contacteren! (*)

(*) info@babycompany.be

 

Hoeveel bedraagt de verzendkost?

De verzending van postpaketten gebeurt via Bpost. De verzendkost binnen België is standaard €5 per bestelling. Van zodra de bestelling €100 bedraagt en het om niet gesoldeerde goederen gaat, wordt er geen verzendingskost aangerekend binnen België. Voor meer informatie kunt u terecht op www.Bpost.be/pakjesversturen

Voor verzending buiten België, gelieve contact op te nemen. (*)

(*) info@babycompany.be

 

Kan ik mijn aankoop afhalen?

U kunt uw aankoop ook afhalen bij Babycompany. De winkel is gelegen in de Meensesteenweg 313 te Roeselare.

Bij de betaling van uw order krijgt u de keuze tussen verzenden of afhalen. Indien u kiest voor afhalen wordt er geen verzendkost aangerekend. Gelieve rekening te houden met de openingsuren van de winkel.

Hoe betaal ik mijn bestelling?

Uw bestelling kunt u heel makkelijk en veilig afrekenen via het betaalsysteem Mollie of Paypal.

Beide betaalsystemen zijn ultra veilig en gebeuren snel per kredietkaart, bankcontact/mister cash of paypal! Voor meer informatie neem contact met ons op via info@babycompany.be

Geen Paypal, wat nu?

Geen nood, dankzij de betaalmodule Mollie kunt u de aankopen makkelijk, snel en veilig betalen door middel van bankcontact/mister cash of kredietkaart!

Voor meer informatie neem contact met ons op via info@babycompany.be

 

Welke maat/leeftijd moet ik bestellen?

Indien u twijfels hebt omtrent de maat/leeftijd, neem dan contact op (*). Wij bezorgen u zo spoedig mogelijk het nodige advies en de corecte afmetingen van het kledingstuk.

(*) info@babycompany.be

 

Kan ik mijn aankoop via de webshop omruilen?

Indien u de goederen wenst om te ruilen, wordt u verzocht om ons hier schriftelijk van op de hoogte te brengen, en dit binnen de 5 dagen na levering van de goederen (*). Gesoldeerde goederen kunnen niet omgeruild worden.
De aangekochte artikelen kunnen geruild worden binnen een termijn van 14 dagen na levering en dit op voorwaarde dat het product ongebruikt en onbeschadigd is en voorzien is van de originele verpakking en alle originele labels. Indien de goederen gedragen, gewassen, bevuild, berookt, beschadigd of hersteld zijn, worden deze niet omgeruild.
Wij behouden ons het recht tot weigering van ruiling, indien wij vermoeden dat de goederen niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden of als de redenen ongegrond zijn.
De kosten en het risico voor het terugzenden of terug brengen van de goederen liggen uitsluitend bij de koper.
Onvoldoende gefrankeerde terugzendingen of niet vooraf gemelde terugzendingen worden niet aanvaard.

(*) info@babycompany.be

 

Wat zijn de algemene verkoopsvoorwaarden?

  • Bestellen en betalen

Al onze prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten. Wij behouden ons ook het recht voor om onze prijzen aan te passen. Uw bestelling kan betaald worden per bankoverschrijving en kredietkaart of via PayPal  Voor meer informatie kunt u terecht op www.paypal.be. De klant dient eventuele onjuistheden in de facturatie onmiddellijk aan Babycompany te melden, zodat het bedrag gecorrigeerd kan worden.

Eventuele onjuistheden in de facturatie ontziet de klant niet van enige betalingsverplichtingen of andere verplichtingen neergelegd in deze voorwaarden.

  • Garantie

Zoals opgelegd door de wettelijke bepalingen geldt voor onze producten ook een wettelijke garantie. Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper de verkoper hiervan binnen de 7 dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen. De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het gefactureerde/betaalde bedrag aan de koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het voorgemelde garantiestelsel.

  • Recht om af te zien van de aankoop van de goederen

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.
De koper dient het product binnen de 14 kalenderdagen in originele staat, ongebruikt, onbeschadigd, voorzien van alle orginele labels en in de originele verpakking terug aan de verkoper te bezorgen :Babycompany, K. Duboisstraat 69 – 8800 Roeselare. De verzendingskosten met betrekking tot de terugzending worden gedragen door de koper.
Het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de koper. De verkoper verbindt zich ertoe binnen de 30 dagen na ontvangst van de terugzending, het door de koper betaalde aankoopbedrag exclusief verzendingskosten terug te betalen aan de koper.
Indien de terugzending niet verloopt volgens de uitdrukkelijk vermelde voorwaarden, is de verkoper niet verplicht om over te gaan tot een terugbetaling van het aankoopbedrag exclusief verzendingskost en blijft het product dus eigendom van de koper. Deze laatste krijgt dan 14 dagen de tijd om het product op te halen bij de verkoper. Indien het product niet binnen de vastgelegde termijn wordt opgehaald kan het op uitdrukkelijk verzoek van de koper en op diens kosten terugbezorgd worden aan de koper.

  • Privacy

De gegevens van u als klant worden niet aan derden doorgegeven. Enkel Babycompany mag deze gegevens gebruiken voor de promotie van producten en diensten. Als klant heeft u het recht tot inzage van de gegevens die op u betrekking hebben en kunt u de rechtzetting of het schrappen ervan schriftelijk aanvragen (email).

  • Eigendomsrecht

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van Babycompany dan en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Babycompany.

  • Fouten en gebreken

Wij stellen alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken. Indien er zich toch gebreken zouden voordoen aan de artikelen aangeboden op onze website zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. Wij verzoeken u vriendelijk om u te richten tot de desbetreffende fabrikant en ons dit ook mee te delen zodat wij het product aan een extra controle kunnen onderwerpen. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik of misbruik van onze producten.

Indien u twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan u ons altijd contacteren voor meer info. (*)

Wij trachten om de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto's. De kleuren op de foto's kunnen licht afwijken van de echte kleuren. De instellingen ende kwaliteit van uw beeldscherm kan hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval. Omruiling op basis van dergelijke kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet aanvaarden

Indien er zich typefouten voordoen dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

(*) info@babycompany.be

 

Op regelmatige tijdstippen houden wij onze klanten via e-mail op de hoogte van onze promoties, speciale acties, opendeurdagen of andere interessante aanbiedingen? Wenst u deze e-mails te ontvangen, schrijf u dan nu in op onze nieuwsbrief.