€ 0,00 0

BATJES

2 STUKS -20%

4 STUKS -30%

6 STUKS -40%

Herroepingsrecht

Online aankoop

Als je goederen op onze webshop koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf). Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug door middel van een overschrijving. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. Indien bij de aankoop een bedrag op de klantenkaart werd gezet, wordt dit bedrag afgetrokken van het terug te betalen totaal (het blijft beschikbaar op je klantenkaart).

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit steeds met alle geleverde toebehoren, in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.

Je kan je retourpakket retourneren via de post.

Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar:

Babycompany bvba,
Houtskoolstraat 11,
8800 Roeselare.

Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

 

Winkel aankoop

Je hebt 7 dagen de tijd om het artikel in de winkel te retourneren of om te ruilen. Deze artikelen moeten ongebruikt zijn en zich in de originele verpakking bevinden. Het geretourneerde bedrag wordt in de vorm van een tegoedbon terugbetaald.

___________________________________________________________________________ 

 

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 

 

- Aan:

Babycompany bvba

Houtskoolstraat 11

8800 ROESELARE (BELGIUM)

- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*) herroep/herroepen (*)

 

- Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

__________________________________

 

- Naam/Namen consument(en)

__________________________________

__________________________________

 

- Adres consument(en)

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

 

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

__________________________________

 

- Datum

__________________________________

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.